Një Ftesë Personale

A të kanë bërë përshtypje argumentet? A ke dëshirë që ta njohësh në një mënyrë krejt personale personin për të cilin bëhet fjalë në këto argumenta, Jezu Krishtin, vetë?
Nëse ai është ringjallur, atëherë premtimet e tij ia vlejnë të merren në konsideratë. Vendos ta ndjekësh Jezuin sot sepse jeta me të ia vlen.
Shiko me vëmendje videon më poshtë, dhe kliko te butoni KONTAKT për ta vazhduar bisedën.

Kontakt!

Ndriçoji të tjerët duke përhapur lajmin

ArgumentuesiNjë Ftesë Personale